(1)
Fernández Parada, , R. Cantares De Amigos. Estudos En Homenaxe a Mercedes Brea. BGL 2016.