(1)
Regueira, , M. Epistolario Ramón Piñeiro-Xosé Neira Vilas. BGL 2016.