[1]
Pereira, P.A. 2020. Un ajuste de cantos: a lírica trobadoresca e a renegociación dos roles de xénero na poesía portuguesa contemporánea. Boletín Galego de Literatura. 57 (Dec. 2020), 67-91. DOI:https://doi.org/10.15304/bgl.57.7147.