[1]
Neira Rodríguez, , M. 2020. O Premio Jules Verne na literatura galega. A necesidade da inclusión das obras premiadas nas aulas galegas. Boletín Galego de Literatura. 55 (Jan. 2020). DOI:https://doi.org/10.15304/bgl.55.6275.