[1]
Martínez García, , A. 2020. Lorenzo Varela: crítica, ironía e humor en Correo Literario (1943-1945). Boletín Galego de Literatura. 55 (Jan. 2020). DOI:https://doi.org/10.15304/bgl.55.6264.