[1]
Paris, , Ánxela L. 2019. Clave Orión. Números XVI-XVII. Homenaxe a Aurora López e Andrés Pociña. Boletín Galego de Literatura. 54 (Jun. 2019).