[1]
Acuña Trabazo, , A. 2018. As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno. Boletín Galego de Literatura. 52 (Mar. 2018). DOI:https://doi.org/10.15304/bgl.52.4295.