[1]
Acuña Trabazo, , A. and Nogueira Pereira, , M.X. 2017. Introdución. Boletín Galego de Literatura. 50 (Jul. 2017). DOI:https://doi.org/10.15304/bgl.50.4117.