[1]
Fernández Vázquez, , M. 2016. Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural. Boletín Galego de Literatura. 49 (Dec. 2016).