[1]
Fernández Parada, , R. 2016. Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea. Boletín Galego de Literatura. 49 (Nov. 2016).