Parcero Oubiña, , Oscar & Dolors Perarnau Vidal,. 2024. KIERKEGAARD, DESPOIS DE TODO. PRESENTACIÓN. Agora. Papeles de Filosofía 43. doi:10.15304/ag.43.1.9581. https://revistas.usc.gal/index.php/agora/article/view/9581 (28 mayo, 2024).