Veiga Izaguirre, , Marta. 2023. UNHA ANTROPOLOXÍA ACADÉMICA DO NÓS: BIOBIBLIOGRAFÍA DE MARCIAL GONDAR PORTASANY, XAQUÍN RODRÍGUEZ CAMPOS E XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO. Agora. Papeles de Filosofía 42. doi:10.15304/ag.42.1.8363. https://revistas.usc.gal/index.php/agora/article/view/8363 (30 noviembre, 2023).