Martínez Vidal, , Concepción & José Miguel Sagüillo Fernández-Vega,. 2021. John Corcoran: In memoriam. Agora. Papeles de Filosofía 41. doi:10.15304/agora.41.1.7992. https://revistas.usc.gal/index.php/agora/article/view/7992 (13 abril, 2024).