García Soto, , Luis. 2021. Noticias. Agora. Papeles de Filosofía 40. 311-312. https://revistas.usc.gal/index.php/agora/article/view/7685 (28 septiembre, 2023).