García Soto, , Luis. 2015. MARTÍNEZ QUINTANAR, Miguel Ángel: Ser expósito. Formas do humano nas sociedades avanzadas, Espiral Maior, col. Ensaio, A Coruña, 2015, 232p. Agora. Papeles de Filosofía 34. https://revistas.usc.gal/index.php/agora/article/view/2543 (23 septiembre, 2023).