[1]
M. Veiga Izaguirre, «UNHA ANTROPOLOXÍA ACADÉMICA DO NÓS: BIOBIBLIOGRAFÍA DE MARCIAL GONDAR PORTASANY, XAQUÍN RODRÍGUEZ CAMPOS E XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO», Ag, vol. 42, n.º 1, ene. 2023.