Veiga Izaguirre, , M. (2023) «UNHA ANTROPOLOXÍA ACADÉMICA DO NÓS: BIOBIBLIOGRAFÍA DE MARCIAL GONDAR PORTASANY, XAQUÍN RODRÍGUEZ CAMPOS E XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO», Agora. Papeles de Filosofía, 42. doi: 10.15304/ag.42.1.8363.