Martínez Quintanar, , M. Ángel (2021) «SOTO, Luís G. & ROCA, Tareixa: Carvalho sempre. Alustres de vida e obra, Espiral Maior, A Coruña, 2020, 147p.», Agora. Papeles de Filosofía, 40, pp. 303-308. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/agora/article/view/7378 (Accedido: 6junio2023).