Veiga Izaguirre, , Marta. 2023. «UNHA ANTROPOLOXÍA ACADÉMICA DO NÓS: BIOBIBLIOGRAFÍA DE MARCIAL GONDAR PORTASANY, XAQUÍN RODRÍGUEZ CAMPOS E XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO». Agora. Papeles De Filosofía 42 (1). https://doi.org/10.15304/ag.42.1.8363.