VEIGA IZAGUIRRE, , M. UNHA ANTROPOLOXÍA ACADÉMICA DO NÓS: BIOBIBLIOGRAFÍA DE MARCIAL GONDAR PORTASANY, XAQUÍN RODRÍGUEZ CAMPOS E XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO. Agora. Papeles de Filosofía, v. 42, n. 1, 3 ene. 2023.