GARCÍA SOTO, , L. CASTELAO MEXUTO, Manuel: A Máquina Ousada. Pondal e a literatura, Laiovento, Santiago de Compostela, 2020, 183p. Agora. Papeles de Filosofía, v. 40, n. 2, p. 261-267, 11 may 2021.