GARCÍA SOTO, , L. MONTEIRO, Hugo: Maurice Blanchot. A literatura nos limites nos limites da filosofia, Palimage, Coimbra, 2014, 643p. Agora. Papeles de Filosofía, v. 34, n. 2, 20 may 2015.