García Soto, , L. (2022). Evaluadoras/es de Agora. Papeles de filosofía (2021-2022). Agora. Papeles De Filosofía, 41(2). https://doi.org/10.15304/ag.41.2.8394