García Soto, , L. (2022). NOTICIAS. Agora. Papeles De Filosofía, 41(2). https://doi.org/10.15304/ag.41.2.8393