Veiga Izaguirre, , M. (2023). UNHA ANTROPOLOXÍA ACADÉMICA DO NÓS: BIOBIBLIOGRAFÍA DE MARCIAL GONDAR PORTASANY, XAQUÍN RODRÍGUEZ CAMPOS E XOSÉ RAMÓN MARIÑO FERRO. Agora. Papeles De Filosofía, 42(1). https://doi.org/10.15304/ag.42.1.8363