Morro Delgado, , J. (2021). DECISIÓN COMO CURSO, MITO COMO RECURSO. UNA CRÍTICA AL DECISIONISMO SCHMITTIANO. Agora. Papeles De Filosofía, 41(1). https://doi.org/10.15304/agora.41.1.7437