(1)
Parcero Oubiña, , O.; Perarnau Vidal, , D. KIERKEGAARD, DESPOIS DE TODO. PRESENTACIÓN. Ag 2024, 43.