(1)
García Soto, , L. CASTELAO MEXUTO, Manuel: A Máquina Ousada. Pondal E a Literatura, Laiovento, Santiago De Compostela, 2020, 183p. Ag 2021, 40, 261-267.